AKBEY TARIM ÜRÜNLERİ GIDA PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

1. Başvuru Yöntemi 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları  Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle  başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

1. Yazılı Olarak BaşvuruIslak imzalı şahsen başvuru Noter vasıtasıylaGöktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. Bora Sok. Mesa Studio Plaza Evleri 2 / 1
Eyüpsultan , İSTANBUL
Zarfın/tebligatın 
üzerine “Kişisel 
Verilerin Korunması  Kanunu Kapsamında  Bilgi Talebi” 
yazılacaktır. 
2. Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) Yoluyla 
Kayıtlı 
elektronik 
posta (KEP)  adresi ile  

akbeytarim@hs01.kep.tr
e-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması  Kanunu Bilgi Talebi”  yazılacaktır. 
3. Sistemimizde Bulunan 
Elektronik Posta Adresi ile 
Başvuru 
Şirketimizin 
sisteminde 
kayıtlı bulunan  elektronik 
posta adresiniz  kullanılmak 
suretiyle 
info@cevizlibahce.com.tre-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması  Kanunu Bilgi Talebi”  yazılacaktır. 
4. Sistemimizde Bulunmayan 
Elektronik Posta Adresi ile 
Başvuru 

Mobil imza/e- imza içerecek  biçimde 
Şirketimizin 
sisteminde 
bulunmayan  elektronik 
posta 
adresinizi kullanmak 
suretiyle 
info@cevizlibahce.com.tre-posta’nın konu 
kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması  Kanunu Bilgi Talebi”  yazılacaktır. 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. 

Ad-Soyadı  ________________________________________________
T.C. Kimlik Numarası /   Diğer Ülke Vatandaşları için  Pasaport Numarası
veya  Kimlik Numarası 
________________________________________________
Tebligata Esas Yerleşim Yeri  Adresi / İş Yeri Adresi ________________________________________________
Cep Telefonu ________________________________________________
Telefon Numarası ________________________________________________
Faks Numarası ________________________________________________
E-posta Adresi     ________________________________________________

3. Şirketimiz ile İlişkiniz 

Şirketimizle İlişkiniz: Müşteri :Çalışan: Diğer: 
Eski Çalışan: Bayi Çalışanı: 

4. Talep Konusu 

Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya  eklenmelidir.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13.  maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. 

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin  başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi  halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda  aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)  

Adı Soyadı:  Başvuru Tarihi  :  

İmza :